Coğrafi Konumları Medeniyetlerin Gelişimini Nasıl Etkilemiştir?

p1

Bu yazımızda coğrafi konumları medeniyetlerin gelişimini nasıl etkilemiştir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Medeniyet, birlikte yaşayan ve bir millet olmuş ve devlet kurmuş insanların gelenek ve göreneklerinden, örf ve adetlerinden yola çıkarak oluşturdukları kültürlerin etkisini din ve vicdan temelli yayılıp, tanıtılması için ortaya çıkmıştır.

Medeniyetler, insanların yaşayış tarzlarının, hayat algılarının, dini inanışlarının ve manevi duygularının bir arada harmanlandığı hedefi insani değerler olan ve fikri bir alt yapıya sahip sanat, mimari, idari, siyasi ve iktisadi alanların sistemleşmesine dayanan olgulardır.

Tarihte en bilindik ifadeyle su medeniyettir, denir. İnsanlar göçebe hayat tarzlarının gerçek hayatta karşılığı olarak suya yakın alanlarda konaklamışlardır. Deniz, akarsu, göl kenarları insanlığın yaşadığı birincil alanlardır. Suya yakın olmak, insani ihtiyaçların giderilmesini kolaylaştırmıştır.

Göçebe toplumların daha çok hayvancılıkla uğraşması, geniş meralara yayılmayı, kışların çetin geçtiği yerlerden uzak durmayı, kuraklığın olduğu yerlerden ayrılmayı gerektirmiştir. Sosyal hayat yaşayışları itibariyle de böyle olmuştur.

Tarıma geçilmesiyle birlikte, düz, verimli arazilerin ve yine suya yakın coğrafyaların insanlığın kullanımına açılması sağlanmıştır. Tarım coğrafya ile doğrudan ilgili olduğundan medeniyetlerin kalıcı doku oluşturabilmesini hızlandırmıştır. Çünkü tarımla birlikte yerleşik hayata geçilince fikir, sanat, bilim, teknik, mimari, siyasi, iktisadi sistemler gelişmek için zaman ve mekân bulmuştur.

Dağlık alanlarda ve etrafı dağlarla çevrili havzalarda yaşayan insanlar içine kapanık, yayılmacılıktan çok uzak hayat tarzlarıyla bir medeniyet oluşturmuştur. Çin buna en iyi örnek olmuştur. Karasal alanda, suya uzak bölgelerde yaşayan insanların medeniyetleri de kara ulaşımı gelişene kadar içine kapanık olmuştur.

Anadolu coğrafyası medeniyetler beşiği olarak adlandırılır. Bunun nedenleri olarak, denizlerle çevrili olması, göl ve akarsular bulunması, verimli topraklara sahip olması, Anadolu’nun dağlarla çevrili olup istilalara karşı savunulabilir olması gösterilmektedir.

Coğrafi Konumları Medeniyetlerin Gelişimini Nasıl Etkilemiştir Konusunda Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir