Çevremizdeki Kültürel Öğelerin Değişimine Örnekler

c9

Bu yazımızda çevremizdeki kültürel öğelerin değişimine örnekler kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Kültürel öğeler bir milleti millet yapan değerlerdir. Uzun yıllar içinde oluşur, kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eder. Bir milletin kalıcı unsurların oluşturur. Bu nedenle bir milletin medeni durumunu inşa eder.

Kültürel öğeler her millet için ayrı ayrı, kendine özgüdür. Kültürel öğeler, coğrafya, iklim, beslenme şekilleri, davranışlar, alışkanlıklar, gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dil ve din etrafında şekillenmektedir.

İnsanların yaşayış biçimleri, dünya algıları, beslenme şekilleri, davranış ve alışkanlıkları hayatlarına giren birçok yenilikle değişebilir. Bunu değiştiren en büyük etken teknolojik gelişmelerdir. Teknoloji günümüz dünyasının sosyal ve kültürel yapılanmasını baştanbaşa değiştirmektedir.

Çevremizde akraba ziyaretleri artık sosyal medya üzerinden görüşmelerle yer değiştirmiştir. Beslenme alışkanlıkları hızı ön plana alan hazır yiyeceklerle ve sanal siparişlerle değişmektedir. Sanayiden, ticarete; eğitimden kültür etkinliklerine kadar her alanda internet medyası gelenek ve göreneklerin değişmesine neden olmaktadır.

Doğu kültürünün ortaya koyduğu üflemeli, vurmalı ve yaylı çalgıların yerini elektronik ortamda oluşturulan müzik kültürleri almıştır. Kitap okuma ve sahaf kültürünü, elektronik kitaplar ve arşivleme yöntemleri almıştır. Halk oyunlarının yerini modern dans oyunları almıştır.

Din konusunda dogmatik kurallara sahip olsak da din algısı değişmiştir. Evrensel dünya düzenin anadil kullanmanın yanında bir başka dil bilmek de önem kazanmıştır. Yalnız anadillerin, yabancı diller etkisinde kalmasıyla yozlaşması tehlikesi ön görülmektedir.

Tarih, sanat, edebiyat algıları klasik dönem algılarından sıyrılarak çağdaş ve modern görünüm, anlatım ve aktarımlara başlamıştır. İnsanlar yabancı dilde müzik dinlemekte ve apartmanlarda oturmaktadır.

Çevremizdeki Kültürel Öğelerin Değişimine Örnekler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir