Çağdaş Uygarlık Düzeyi Nedir Kısaca

c15

Bu yazımızda günümüzde sıkça söz edilen çağdaş uygarlık düzeyinin ne olduğundan bahsedeceğiz.

İnsanlar tarih boyunca medeniyet kurma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu insanların birbirine olan ihtiyaçları doğrultusunda zaman içinde birikimlerle sağlanacak bir şeydir.

Çağdaş uygarlık düzeyi, içinde bulunan çağın maddi ve manevi olarak bütün değerler dünyasında ileri bir seviyede olma halidir.

Tarihte birçok milletin devletleşerek ortaya koyduğu çağına uygun yaşama biçimleri en çok bilim ve teknik alanında ve bununla beraber insani değerler alanında ortaya çıkmıştır.

Bir milletin ve devletin, bir medeniyet kurma ideali etrafında toplanıp, bir medeniyet şekillendirmesi insani değerlerin yaşatılabilmesiyle ortaya çıkarken, bilimin ve ilmin gelişmesiyle de yaşanmıştır. Adalet, hürriyet, merhamet, vicdan kavramlarının saygı ve sevgi içinde işlenmesi ve gelişmesini sağlayacak kurum ve kuruluşların oluşturulması çağdaşlığın benimsenmesi ve seviyesinin yükseltilmesi için gerekli olan ilk şeydir.

Çağdaş uygarlık düzeyinin oluşmasını sağlayan diğer bir etken de bilim ve teknik düzeyinin de gelişmiş olmasıdır. İnsanların yine insanlar için bilimi geliştirmeleri, bu sayede salgın hastalıklardan korunmaları, zamanı iyi kullanmaları, hayatı kolaylaştırmaları, ticareti geliştirmeleri sağlamıştır.

Bilim ve tekniğin gelişmesi yine insanlık için bir araç olarak kullanılırsa çağdaş uygarlık seviyesi oluşturulmuş olur. Aksi halde ne çağdaşlık olur ne de uygarlık olur.

Yaşanılan zamanın bu anlamda maddi ve manevi birçok değerinin, insanların hizmetine sunulmasıyla oluşturulan ve benimsenen çağdaş uygarlık düzeyi gelişmiş toplumları meydana getirirken, gelişmekte olan toplumlar için de bir yol gösterici rolündedir.

Çağdaş Uygarlık Düzeyi Nedir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir