Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir Maddeler Halinde

p3

Bu yazımızda bilimsel araştırma basamakları nelerdir maddeler halinde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Bilimsel bir çalışma yaparken, sosyolojik, biyolojik, fizik, matematik, astronomik her türlü alanda dikkat edilmesi gereken bazı araştırma yöntem ve teknikleriyle birlikte araştırma basamakları da vardır. Bu basamaklar bilginin kalitesini, güvenirliğini, geçerliliğini etkiler. Ayrıca bilimsel bir çalışmanın literatüre geçişini kolaylaştırır ve hızlandırır.

Bütün bilim dallarında bilimsel araştırma basamakları şu şekildedir:

1- Araştırma konusunun belirlenmesi: Bilimsel olarak araştırılmak istenen konunun ne olduğunun belirlenmesi yapılacak olan çalışmanın hedefini belirler.

2- Araştırmanın problemini belirleme: Seçilen konu içinde çözüme muhtaç, sorunlu bir alanın özellikle hiç çalışılmamış bir bölümünü araştırmak ve sonuca bağlamak gerekir.

3- Uygun çalışma türü seçme: Bilimsel araştırmanın alanına ve konusuna göre uygun bir çalışma türü seçmek en önemlisidir. Sosyolojik bir çalışma için sosyal anketler, biyoloji ve fizik alanındaki çalışmalar içi laboratuvar gereklidir.

4- Örneklem: Konu seçilip, problem belirlendikten sonra üzerinde çalışma yapılacak birimin bir parçasından hareketle yola çıkılarak bir takım yöntem ve tekniklerle araştırmaya başlamak için gereklidir.

5- Ölçme: Örneklem üzerinde araştırmaların doğruluğu, kesinliği, güvenirliği ve geçerliliği alanlarında mukayese ve teyit amaçlı, araştırmanın seyrini belirleyen bir çalışmadır.

6- Veri Toplama: Örneklem üzerinde yapılan ölçümler sonucunda verilerin toplanıp, istiflenmesi şeklindedir.

7- Veri analizi: Verilerin toplanıp, istiflenmesiyle bir olguya göre analizinin yapılmasıyla sonuçlarının oluşturulmasına dayanır.

8- Yorumlama ve rapor haline getirme: Ölçüm ve analizler sonucunda bir kanaate varıp bir silsile için rapor haline getirerek ortaya koymak içindir.

9- Bütünleştirme: Yapılan çalışmanın literatürdeki yerini belirleme ve literatüre katkısını gösterme için yapılır.

Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir Maddeler Halinde Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

“Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir Maddeler Halinde” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir