Balkan Savaşları’nın Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Maddeler Halinde

c1

Bu yazımızda Balkan Savaşları’nın nedenleri ve sonuçları kısaca maddeler halinde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde başlayan yavaş yavaş işgal etme girişimleri Trablusgarp’ta devam ederken, Sırp, Bulgar ve Yunan birliklerinin Balkan topraklarında bağımsızlık hareketi başlatmalarıyla hararetlenmeye başlamıştı.

Balkan Savaşları’nın nedenleri şu şekildedir:

1- Bulgar, Sırp ve Yunan halkının Balkan coğrafyasında bağımsızlık elde etmek istemesidir.

2- Fransız İhtilali ile başlayan Milliyetçilik akımlarının, yüz elli yıl gibi bir sürede doruk noktasına ulaşmasıdır.

3- Ulus – devlet anlayışlarının ırkları harekete geçiren propagandalarıdır.

4- Ruslar’ın kadim devlet stratejisi haline gelen sıcak denizlere inme politikasının, Balkanlar’da kurulacak olan bağımsızlıklar üzerinden sürdürmesi ve kışkırtmalar yapmasıdır.

Balkan Savaşları’nın sonuçları şu şekildedir:

1- Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hâkimiyeti neredeyse tamamen sona ermiştir.

2- Osmanlı Devleti’nin Ege Adaları’nda ve Ege Denizi’nde hâkimiyeti zayıflamıştır.

4- Anadolu topraklarında Türkçülük akımı kuvvetlenmiştir.

5- Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki yönetime el koymuştur.

6- Osmanlı Devleti’nde ordu siyasi yapılanma içinde bulunmuş ve etkisini göstermiştir.

Balkan Savaşları’nın ardından sarsılan Osmanlı hâkimiyeti, Birinci Dünya Savaşı öncesinde silahlanma yarışına giren ülkelerin amansız saldırısı sonucunda, Osmanlı Devleti büyük bir Alman kurnazlığıyla savaşa girmek zorunda kalarak, birçok toprak kaybına uğramış ve en nihayetinde yıkılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin yıkılış süreci bir bakıma hızlandıran Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin egemenlik sorununu ortaya çıkararak, İtilaf Devletleri için fırsat teşkil etmesine neden olmuştur.

Balkan Savaşları’nın Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Maddeler Halinde Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir