İyi Bir Dinleyici Nasıl Olmalı

iyi bir dinleyicinin özellikleri, iyi bir dinleyici nasıl olmalı

İyi bir dinleyici en başta, konuşan kişiye saygı gösteren kişidir. Başkalarının bizi dinlemesini istiyorsak ilk önce biz insanları dinlemeyi öğrenmeliyiz.

Karşımızdaki insanın söylediklerinin dinlemeye değer olmadığını düşündüğümüzde dahi o kişiyi dinlemeye devam etmek bir görgü kuralıdır. Kendini geliştirmiş insanlar, kötü bir konuşmadan bile öğrenilebilecek bir şeylerin olduğunu bilir ve kim olursa olsun karşısındaki insanı sonuna kadar dinler.

İyi bir dinleyici konuşma esnasında kesinlikle pasif olmamalıdır. Gerek jest ve mimikleri gerekse beden dili veya kısa onay sözcükleri ile karşısındakini dinlediğini hissettirmelidir. Bu hareketler konuşmacıya yön verir ve konuşma daha sağlıklı bir şekilde devam eder.

İyi bir dinleyicinin en önemli özellikleri şunlardır:

1. İyi bir dinleyici karşısında konuşan insanın kendinden bir şey götürmeyeceğinin aksine kendine çok şey katacağının bilincine varmış olan insandır.

2.Söylenilenleri doğru anlar, onları saptırmaya kalkmaz.

3. Konuşmacıya güven verir.

4. Gerek sözlü gerekse beden dili ile konuşmaya yön verir.

Sen Dili Ben Dili Nedir Örnekler

Sen dili nedir, ben dili ne demektir, sen dili ben dili örnekleri cümleleri

BEN DİLİ: 

Günlük konuşmalarımızda ne düşündüğümüzü ve ne hissettiğimizi birinci tekil kişi ağzından aktaran konuşma şeklidir. Konuşmalarımızda “ben”li ifadeler kullanırsak hem karşımızdaki insanları kırmamış hem de kendimizi daha iyi ifade etmiş oluruz. Kısacası ben dili bize şu yaraları sağlar:

1. Karşımızdaki kişiyi savunmaya yönlendirmez.

2. Kişiyi suçluluk duygusu içinde bırakmaz.

3. Duygunun nedeni net şekilde ortaya konduğundan sağlıklı iletişim oluşur.

4. Ben dilini kullanan kişi karşısındakini düşünmeye yönlendirir.

5. İletişim sorununu ortadan kaldırarak anlaşmazlık olmasını engeller.

6. İnsanlar arasında iletişimi kuvvetlendirir.

SEN DİLİ:

Karşımızdaki kişiyi suçlayan bir konuşma şeklidir. Cümleler sürekli ikinci şahsa göre çekimlenir. Sağlıklı bir konuşma tarzı değildir.

Sen dilinin olumsuz özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kişiye kendini suçlu hissettirir.

2. Davranışa değil kişiye yöneliktir.

3. Karşımızdaki insanı savunmaya yönlendirir.

4. Tekrardan iletişim kurma isteğini ortadan kaldırır.

5.İnsanların kalbini kırar, kişiyi üzer.

6. Problemin neyden kaynaklandığının anlaşılmamasına sebep olur.

Sen ve Ben dillerine örnek verecek olursak:

Sen dili:

-Sen geç kaldın, çok iyi bir fırsatı kaçırdım.

Ben dili:

-Geç kalman çok iyi bir fırsatı kaçırmama sebep oldu, çok üzüldüm.

……………………………

Sen dili:

-Çok dikkatsizsin, her zaman hatalarını düzeltmek zorunda kalıyorum.

Ben dili:

-Sürekli yaptığın hataları düzeltiyor olmak beni çok yoruyor.

Ben Dili Sen Dili Örnek Cümlelere Sizler de Katkı Yapabilirsiniz

Matematik Dersine Nasıl Çalışılmalı

Matematik dersi nasıl çalışılır yöntemleri, matematik dersine nasıl çalışılmalı en verimli teknikler

MATEMATİK DERSİNİN İÇERİĞİ

Matematik şekil, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri, düşünce yoluyla ortaya koyan bir bilim dalıdır. Matematiğin temel amacı canlılar içinde sadece insana özgü olan düşünme yeteneğini geliştirebilmektir. Matematik, insana her türlü konuda mantıklı düşünmeyi ve mukayese edebilmeyi öğretir.

özel-okul

MATEMATİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Matematik soruları sayılar aracılığıyla problem çözebilme ve düşünme kabiliyetini geliştirme özelliklerine sahiptir.Öğrenci soru kökünü çok iyi okuyarak iyice anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası olmaması için dikkat etmelidir. İşlem bittikten sonra çözümü mutlaka kontrol etmelidir.

Bazı matematik soruları şıkları eleyerek veya şıklardan giderek de çözülebilmektedir.
Matematik dersinde bir konuda çok farklı soru tipleri ya da bir sorunun çok farklı çözüm yolları olabilir. Matematik sorularında hata yapmamak için çok sayıda soru çözmek gerekir.

MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste

Derse gelirken önceden hazırlık yapmak gerekir. Derste öğretmen dinlenmeli ve anlaşılmayan yerler hemen öğretmene sorulmalıdır. Soru çözmek için kullanılar bilinmeli, formüller ezberlenmek yerine öğrenilmeye çalışılmalıdır.

B) Bireysel Çalışmalarda

Matematik dersinde öğrenilenleri unutmamak için sürekli tekrar etmek gerekir. Bu derste başarı sağlamak için sistemli çalışılmalı ve sabırlı olunmalıdır. Çok sayıda soru çözülmeli ve çözülemeyen soruların çözümü en kısa zamanda öğrenilmelidir.

Bu ders sistemli ve düzenli çalışıldığında gerekli temel atılır, bunun ardından matematik çok eğlenceli bir ders haline gelecektir.

Siz Matematik Dersine Nasıl Çalışıyorsunuz ? Yöntemleriniz ve Sonuçlarınız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Erwin Chargaff of Genetics

Normal Publishing and Grammar Support / Employing dollar amounts in paragraphs Issue What is the rule when working with dollar quantities in phrases? Have you been likely to utilize the decimal (.00) when you’ll find no dollars? I have a letter that has amounts and full amounts with pennies. Please help. Thank you Reply In published work (company reviews, request and issue letters, instructional work, magazine and magazine work, invitations, etc.), the tip would be to create the total amount: Ten bucks seventyfive cents (or 75 cents, in the event you pass by the suitable rule that amounts over five might be composed as numerals) eight dollars and seventy-five cents (in cases like this, eight dollars and 75 cents looks strange, and I would not utilize this building.) In everyday published function (emails, letters to friends, etc.), you could utilize numerals and money indications. Continue reading “Erwin Chargaff of Genetics” »