Diş Tipleri ve Onların Görevleri

Diş Tipleri Nelerdir, Diş Tipleri ve Onların Görevleri

Süt Dişleri

5 yaşına kadar olan çocuklarda bulunan dişlerdir Bu dişler 20 adettir. 5 yaşından sonra bu dişler dökülerek yerine daimi dişler gelir. Ortalama 13 yaşında daimi dişler tamamlanır.

Kesici Dişler

Alt ve üst çenede bulunan ön dişlerdir. Alt ve üst çenede dörder tane kesici diş bulunmaktadır. Bu dişlerin işlevi yiyecekleri kesmek ve koparmaktır.

Kaninler (Köpek Dişleri)

Kesici dişlerden sonra gelmektedirler. Alt ve üst çenede sağlı sollu birer tane olmak üzere dört tanedirler. Uçları sivri olan köpek dişleri yiyecekleri ısırmaya yarar.

Azı Dişleri

Kaninlerin arkasında bulunurlar. İki küçük azı, üç de büyük azı olmak üzere beşer tane ve bir çenede toplam on (10) tane azı dişi bulunmaktadır. Azı dişlerinin görev i yiyecekleri ufaltarak öğütmektir.

Akıl Dişleri (Yirmi yaş Dişleri)

Üçüncü Büyük Azılar olarak bilinmektedirler. Çene yapısının değişmesine bağlı olarak günümüzde bazı insanlarda artık çıkmamaktadırlar.

Dişlerin Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Nefrit Özellikleri ve Nedenleri Korunma ve Tedavi Yolları

Nefrit Nedir, Nefrit Özellikleri ve Nedenleri Korunma ve Tedavi Yolları

Böbrekte kanın süzülmesine yarayan filtrelerin iltihaplanmasına nefrit adı verilmektedir. Bu filtreler bedenimizde bulunan fazla sıvıyı, elektrolitleri, atıkları kandan süzülerek vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Akut ve kronik olmak üzere iki tür nefrit bulunmaktadır.

Akut nefrit birdenbire ortaya çıkar, önemli bir tedaviye ihtiyaç duyar fakat kısa sürede iyileşir. Kronik nefrit ise yavaş yavaş ortaya çıkar, aşama aşama kötüye gider ve iyileşmesi de çok uzun sürer. Nefritin en önemli sebepleri bakteriyel ve viral (HIV) enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminde meydana gelen hastalıklar, damar hastalıkları, yüksek tansiyon ,hepatit B ve C, diyabetik böbrek hastalığı gibi hastalıklardır. Ayrıca nefrit bunlar dışında bilinmeyen bir sebepten de gerçekleşebilir.

Nefritin (Glomerülit) Belirtiler

İdrar renginin pembe veya kola renginde olması

İdrar rengininin duman rengi olması

İdrarda köpük bulunması

Tansiyon yüksekliği

Yüz, el, ayak ve karında şişlik

Halsizlik durumu

Mide bulantısı ve kusma

 

Nefritin Nedenleri ve Korunma Yolları Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Tiroit Bezinin Az ya da Çok Çalışması Durumlarında Ne Tür Hastalıklar Ortaya Çıkar

Tiroit Bezi Hastalıkları Nelerdir, Tiroit Bezinin Az ya da Çok Çalışması Durumlarında Ne Tür Hastalıklar Ortaya Çıkar

Tiroit bezinin fazla çalışmasına hipertiroit adı verilmektedir. Normalin üzerinde olan tiroit hormonları vücuttaki dokulara fazla miktarda ulaşmaktadır. Bu durumda hastada kalp atışında hızlanma, çarpıntı, ellerde titreme, nemli cilt, sinirlilik, huzursuzluk hali ve iştahsızlık olmadan kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Tiroit bezinin az çalışması durumunda ise beden ısısı düşer, soğuktan etkilenme artar, fazla terleme gerçekleşir.

Az çalışan tiroit bezi uyku bozukluğuna sebep olarak uyku eğiliminin artmasına sebep olur. Çok çalışması halinde ise şuur bulanıklığı ve uyumada zorluk ortaya çıkmaktadır.

Az çalışan tiroit bezi mutsuzluğa ve depresyona sebep olurken, çok çalışması halinde ise tedirgin, huzursuz ve sinirli bir kişilik yapısı ortaya çıkmaktadır.

Az çalışan tiroit kısık ve ses kalınlaşmasına, çok çalışan ise ses değişikliklerine sebep olabilir.

Çok çalıştığında hızlı soluma, az çalıştığında ise yavaş soluma ortaya çıkar.

 

Çok çalıştığında plazma kolesterolünü azaltır, az çalışırsa plazma kolesterolünü yükseltir.

 

Çok çalışması halinde çarpıntı, nabız sayısında azalma ortaya çıkar az çalıştığında ise kalp atışları yavaşlar.

 

Tiroit Bezinin Az ya da Çok Çalışmasının Sonuçları Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Uluslararası İletişimde Karikatürün Önemi

Karikatür Nedir, Uluslararası İletişimde Karikatürün Önemi

Bir insan yabancı bir sözcüğün özelliklerini ne kadar iyi öğrense de, o dili ne kadar iyi konuşsa da diller arasında bulunan farklılıklar sebebi ile ülkenin insanlarıyla iletişim kurmakta zorlanabilir. Böyle bir durumda iletişim çat pat gerçekleşecek olsa da gerçek bir iletişim oluşması tarafların karşılıklı anlaşmaları oldukça zor olacaktır. Bununla birlikte insanların hayatları boyunca öğrenebilecekleri dil sayısı da oldukça sınırlıdır. Her ne kadar istisnalara olsa da insan yaşamı boyunca sadece birkaç dil öğrenebilir.

Hal böyle olunca bu durumda sanat devreye girmektedir. Çünkü sanatın dili evrenseldir. Karikatürde içinde mizah barındıran bir çizgi sanatıdır. Çizilenleri anlayabilmek için başka bir dil bilmeye gerek yoktur. Bir toplumun insanları herhangi bir karikatürün dilini bilmiyor olsa da orada anlatılmak isteneni kavrayabilir ve onun hakkında yorum yapabilir. Bu nedenle karikatürlerin evrensel dilde yani uluslararası iletişimde çok önemli bir rolü olduğunu söylemek mümkündür.

Uluslararası İletişim ve Karikatür Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Solunum Sistemi Sağlığını Korumak İçin Neler Yapılmalıdır

 

Solunum Sistemi Sağlığı Nasıl Korunur, Solunum Sistemi Sağlığını Korumak İçin Neler Yapılmalıdır

Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için solunu olmazsa olmaz bir şarttır. Solunum için ise enerjiye gereksinim duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu enerji ise besinlerden sağlanmaktadır. Besinlerden enerji elde edebilmek için besinlerin oksijen tarafından parçalanması gerekmektedir.

Hücrede besinlerin oksijen gazı kullanılarak parçalanması ve enerji üretilmesine solunum adı verilmektedir.

Solunum Sistemi Sağlığını Korumak İçin Yapılması Gerekenler Şunlardır:

1- Toz ve mikrop bulunmayan havası temiz ve oksijeni bol ortamlarda bulunulmalıdır.

2- Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımından uzak durulmalıdır. Alkol, sigara ve uyuşturucu akciğer hastalıklarına ve kalp krizine sebep olmaktadır.

3- Özellikle soğuk havalarda ağızdan değil burundan nefes almak gerekmektedir.

4- Alınan nefesin temizlenmesi ve nemlenmesi için ağızdan değil burundan nefes alınmalıdır.

5- Havadaki nem oranının yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir.

6- Terli iken üşütmemeye dikkat etmeli ve soğuk su içilmemelidir.

7- Tükürük, balgam gibi salgıları yere tükürmemelidir.

8- Vereme karşı BCG aşısı yaptırılarak önlem alınmalıdır.

Solunum Sistemini Korumanın Yolları Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Halk Oyunlarımız Nelerdir

Türk Halk Oyunları Hakkında Bilgi, Halk Oyunlarımız Nelerdir

ZEYBEK: Ege bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Tek kişi olarak oynanabildiği gibi grup halinde de oynanabilir. Oyun esnasında oyuncular birbirine tutunmaz.

HALAY: Oyuncular tek sıra halinde ve birbirlerine tutunarak oynarlar. Davul zurna eşliğinde Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da oynanmaktadır.

HORON: Karadeniz Bölgesi Halk oyunudur. Kemençe veya davul eşliğinde oynanmaktadır.

BAR: Düz bir sıra ya da yarım ay biçiminde dizilmiş kişilerin birbirine tutunarak oynadığı bir halk oyunudur.

HORA: Kol kola tutuşularak disiplinli bir şekilde oynanan bir halk oyunudur. Marmara bölgesinde ve Trakya’da karşımıza çıkmaktadır.

KARŞILAMA: Karşılıklı iki kişi tarafından oynana halk oyunudur. Kızlı erkekli karşılıklı dizilen iki sıra oyuncu tarafından icra edilir. Genellikle Trakya bölgesinde görülmektedir.

KAŞIK: Oyuncuların ellerinde tutukları kaşıklar ile ritim oluşturmaları esasına dayalıdır. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde oynanmaktadır.

BENGİ : Balıkesir ve çevresinde oynanan bir halk oyunudur.

MENGİ : Ege bölgesi ve Akdeniz Bölgesinin bazı illerinde bu oyun türüne rastlamak mümkündür.

Semah: Genellikle Alevi topluluklarında görülen dini içerikli bir tür halk dansıdır.

Halk Oyunları ve Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

İskeletin Görevleri Nelerdir

İskelet Bedenimizde Hangi İşlevi Yerine Getirir, İskeletin Görevleri Nelerdir

 1. Vücudumuzun şekil almasını sağlayan birim iskelet sistemimizdir.
 2. Bu sistem sayesinde hareket edebilmekteyiz.
 3. Bedenimize destek sağlamakla görevlidir.
 4. İç organlarımız iskelet sayesinde korunmaktadır.
 5. Vücudumuz iskelet sistemi sayesinde dik durabilmektedir.

 

İSKELETİN KISIMLARI

 1. Kafatası
 2. Göğüs kafesi
 3. Omurga
 4. Kollar ve bacaklar

 

Kafatası: Beynimizi korumakla görevli olan kafatası yassı bir şeklinde bulunmaktadır.

Göğüs kafesi: Akciğer ve kalbi koruyan göğüs kafesimiz kaburga kemikleri ve göğüs kemiklerinden meydana gelmektedir. Göğüs kafesi sayesinde nefes alıp verebilmek mümkün hale gelmektedir.

Omurga: 33 kısa kemikten oluşan omurların birbirleri üzerinde dizilmesiyle meydana gelmektedir. Vücudumuzun üst kısmının ağırlığı omurga üzerinde bulunmaktadır.

Kollar ve bacaklar: Çoğunlukla uzun kemiklerden meydana gelmektedir.

İskelet Sistemi Nelerden Oluşur Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Oltu Taşı İşlemeciliği İle İlgili Kısa Bilgi

Oltu Taşı İşlemeciliği Nerede Yapılır, Oltu Taşı İşlemeciliği İle İlgili Kısa Bilgi

Yapılan incelemelere göre Oltu taşının ağaçların reçinesi ile kil ve linyitin birleşiminden oluştuğu düşünülmektedir.

Bu taş genellikle Oltu’nun kuzey doğusundaki köylerden elde edilmektedir. Dutlu, Güllüce, Yeşilbaşlar, Taşlıköy, Sülünkaya, Alatarla, Hankaskışla ve Çataksu köyleri bu madenin çıkarıldığı köylerin başında gelmektedir.

Oltu taşı madeninin çıkarıldığı yerler çok dik ve engebeli yamaçlarda bulunmaktadır. Buraya ulaşmak da Oltu taşını madenden çıkarmak da çok zordur. Bu madeninin çıkarılmasında yaşanan zorluk Oltu Taşının değerini daha da arttırmaktadır.

 

Oltu Taşının Özellikleri

 1. Topraktan çıktığı zaman çok yumuşak olan maden, hava ile etkileşime geçtiğinde sert hale gelmektedir.
 2. Bu madeni işlemek oldukça kolaydır.
 3. İşlenen taş sertleşmektedir.
 4. Kullanma süresi uzadıkça parlaklığı da artar.
 5. Siyah ya da kahverengi olabilir.
 6. Yandığı zaman çıra gibi is çıkarmaktadır.
 7. Sürtünme esnasında elektriklenir ve kağıt gibi maddeleri çeker.

 

Oltu Taşı İşletmeciliğinin Tarihçesi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir

Dengeli Beslenmenin Önemi, Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir

İnsan sağlığı açısından dengeli beslenmek büyük önem taşımaktadır. İnsan yediklerine dikkat etmediği sürece sağlığı tehlikeye girmekte ve birçok hastalık ile karşı karşıya kalmaktadır. Unutmamak gerekir ki sağlığın başı dengeli ve yeterli beslenmektir.

Yeterli ve dengeli beslenme demek, kişinin gün içerisinde hangi besinlerden ne kadar ihtiyaç duyuyorsa bunları tüketmesi anlamına gelmektedir. Bu kavram her ne kadar herkes için aynı kuralları içeriyor gibi görünse de aslında her bireyin dengeli ve yeterli beslenmesi için ihtiyaç duyduğu gıdalarda farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin kalsiyumu fazla olan bir kişi biraz daha protein ağırlıklı olarak beslenmelidir. Çocukların beslenmesi de diğer bireylere göre biraz daha farklı olmalıdır.

Yeterli ve dengeli beslenmek aynı zamanda günlük alınan enerji miktarı ile günlük harcanan enerji miktarının eşit olması anlamına gelmektedir. Bunları yaparken ise tüketilen besinlerin tazeliğine ve kalitesine de dikkat etmek gerekmektedir. Dengeli beslenmek için uzun süre aç kalmamak ve tüm besin gruplarından eşit miktarda tüketmek de gerekmektedir.

Sağlıklı Beslenme Ne Demektir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Fiilden Fiil Yapan Ekler

Fiilden Fiil Yapım Ekleri Nelerdir, Fiilden Fiil Yapan Ekler

Eklendiği sözcüğün her zaman anlamı bazen de türünü değiştiren eklere yapı eki adı verilmektedir. Yapım ekleri dörde ayrılmaktadır:

1.İsimden isim yapım ekleri: İsim köklerine gelerek yeni bir isim yapan eklerdir.

Eski-ci                                                                  Asıl-sız

Tuz-luk                                                                Şeker-li

2.İsimden Fiil Yapım Ekleri: İsim köklerine gelerek bu isimlerden fiil türeten eklerdir. Bu ekler sözcüğün türünü de değiştirir.

Baş-la                                                                  Kan-a

Hız-lan                                                                 sar(I)-ar

 1. Filden Fiil Yapım Ekleri: Fiil köklerine gelerek yeni bir fiil yapan eklerdir.

Gez-dir                                                               Bak-ış

Anla-t                                                                  Yen-il

 1. Fiilden İsim Yapım Ekleri: Fiil köklerine gelerek yeni bir fiil yapan eklerdir. Bu ekler eklendiği sözcüğün türünü değiştirir.

Konuş-an                                                           Onar-ım

Göster-ici                                                           Kay-gan

Yapım Ekleri Nelerdir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz