Simyacıların Uğraş Alanları Nelerdir

Simya Ne Demektir, Simyacıların Uğraş Alanları Nelerdir

Modern kimyanın temelleri atılmadan yüzlerce yıl önce başlayarak 17 yüzyıla kadar süren yapılan çalışmalara simya adı verilmektedir. Bu çalışmalar maddelerin birbirine karıştırılması, değiştirilmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Değeri olmayan maddelerin altına çevrilmesi, ölümsüzlüğün formülünü bulmaya çalışma, ölümsüzlük iksirini arama gibi faaliyetlerle uğraşanlara simyacı, bu bilime de simya adı verilmektedir.

Simyanın tarihçesi

Simya bilimi kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ile yakından ilgiliydi.

Simyanın geçmişi incelendiğinde bu uğraşın geçmişinin 2500 yıl öncesine dayandığı görülmektedir.

Simya öncelikli olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de ortaya çıkmıştır. Ardından ise Yunanistan’a, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyaya, önemli İslam başkentlerinde ve ardından da 19. yüzyıla kadar Avrupa’ya yayılmıştır.

Tarih boyunca simyacıların kaçık ya da şarlatan oldukları düşünülmüş onların sözde bilim adamı olduğuna inanılmıştır. Bunun temel sebebi ise simyacıların kurşunu altına çevirmek istemeleri, evrenin dört temel elementten oluştuğuna inanmaları, zehirler ve iksirler oluşturmaya çalışmalıdır. Ancak aralarında aklı başında olup gerçekten bilimle ilgilenen simyacılar da bulunmaktadır.

 

Simyacıların Görevleri Nelerdir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Organik Kimyanın Özellikleri, Organik Kimya Nedir

Örgensel kimya olarak da adlandırılan organik kimya, canlı doğa olaylarını ve bu olaylarda ortaya çıkan bileşikleri inceleyen kimya alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıklama doğrultusunda geri kalan elemanların tümünü organik olmayan kimya üstlenmiştir. Organik kimyanın uğraş alanı ise tektir bu alan da karbondur. Karbon bileşiklerinin sayısı 500 bini aşkın olduğundan organik kimyanın uğraş alanının çok geniş olduğu söylenebilir.

Organik kimya inorganik kimya ile kıyaslandığında organik kimyanın çok daha kapsamlı olduğu söylenebilir. Hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler, ketonlar, eterler, asitler gibi pek çok madde özellikleri doğrultusunda sınıflanmış durumdadır. Her sınıfın farklı bir özelliği bulunmaktadır. Bunun sebebi ise molekül yapısının içinde yer alan özel atom grubudur. Her atom grubuyla şekillenmektedir. Karbon ve hidrojen zinciri ise maddelerin fiziki özelliklerini meydana getirmektedir. Organik birleşikler incelendiğinde bu birleşikler genel anlamda tepki göstermez. Elektriği iletebilme özellikleri de çok zayıftır.

Organik kimyada elektron veren ve alan atomların ortasında karbon yer almaktadır. Bunun için, elektron alıp verilmesini aynı kolaylıkla gerçekleştirmektedir.

Organik bileşiklerin iki formülü bulunmaktadır. Bileşik molekül yapısındaki farklı elemanların sayısını veren formül “kaba formül” olarak isimlendirilir. Elemanların birbirlerine bağlanışını da “yapı formülü” adı verilmektedir.

 

Organik Kimya Ne Demektir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Fizikle Teknoloji Arasındaki İlişki Nedir

Fizik ve Teknolojinin Bağlantısı, Fizikle Teknoloji Arasındaki İlişki Nedir

Hayatımızın her alanında fizik ve teknoloji yer almaktadır. Bu iki kavram birbiri ile de yakından ilişkilidir. Fizik olmadan teknoloji, teknoloji olmadan ise fizik düşünülemez. Bu iki kavram birbiri ile çok yakından ilgilidir. Günlük hayatta kullandığımızı elektronik aletlerden, ulaşım araçlarına, ulaşım araçlarından iletişim kaynaklarına kadar her şey teknoloji ve fizik ile yakından ilgilidir. Her ne kadar bu aletlerde ve araçlarda fizik yokmuş gibi görünse de teknolojinin gelişmesinde fizik kurallarının büyük payı bulunmaktadır.

Yaşadığımızı hayatta harcadığımız enerji, yaptığımız hareketler, aldığımız nefes, küresel ısınma, çevre kirliliği, kullandığımız cep telefonu ve bilgisayarlar ve daha aklımıza gelmeyen birçok şey fiziğin temel konusu içindedir ve fizik ile yakından ilgilidir. Fizik kurallarına uyulmadan eni bir cihazın üretilebilmesi mümkün değildir. Bilmek gerekir ki fiziğin kaynağını doğadaki canlı ve cansız varlıklar oluşturmaktadır.

Bir elektronik alet yapılırken fizik Uralları göz ardı edildiğinde o cihazın çalışabilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle teknoloji ile fizik arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür.

Fizik ve Teknoloji Arasındaki İlişki Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Dost Acı Söyler Atasözünün Hikayesi

Dost Acı Söyler Ne Demektir, Dost Acı Söyler Atasözünün Hikayesi

İnsanın hayatı boyunca edindiği birçok arkadaşlık bulunmaktadır. Ancak bu arkadaşlıkların sadece küçük bir kısmı dostluğa dönüşür. Çünkü dostluk arkadaşlıktan çok daha farklıdır ve oldukça fazla emek verilerek oluşan bir durumdur.

İnsanın dostları her zaman kendisinin iyiliğini ister. Bizim başımıza gelebilecek olan herhangi bir tatsız durum öncelikle dostlarımızın canını sıkmaktadır. Bu nedenle dostlarımız her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Dostlar bizim kötü bir özelliğimizi ya da başımıza gelecek kötü bir durumu fark ettiklerinde bizi uyararak bu durumu düzeltmeye çalışırlar. Bu nedenle dostlarımızın söylemiş olduğu bazı sözler bize acı gelerek canımızı sıkabilir.

Yeri geldiğinde bu dostlar biz kaybetmek pahasına da olsa olumsuzlukları yüzümüze vurabilirler. Dostlarımız bize kötü bir şey söylediğinde buna alınmamak gerekmektedir. Çünkü bilmeliyiz ki dostumuz bu sözleri bizim iyiliğimiz için söylemektedir. Onlar gördükleri olumsuzlukları bize söylemediklerinde başımıza çok daha kötü durumlar gelebilir ve çok daha fazla üzülebilir.

Dost Acı Söyler Sözünün Anlamı Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Kalın Bağırsağın Görevi

Kalın Bağırsak Hakkında Bilgi, Kalın Bağırsağın Görevi

Besinlerin içinde bulunan sıvının emilimi kalın bağırsak tarafından yapılmaktadır. Atık maddeler ise en son olarak sindirim sistemindeki son bölüm olan anüse ulaşır.

Kalın bağırsakta kimyasal veya mekanik sindirim olmamaktadır. Buraya ulaşan atıklar sadece ince bağırsakta sindirilemeyen atıklardır. Bu atıkların içerinde bulunan su ve mineral gibi maddeler emilerek kana karışmaktadır. Buradan artan maddeler kalın bağırsaktaki son bölüm olan rektum aracılığıyla anüse gönderilmektedir.

Sindirim sisteminde karşımıza çıkmakta olan çürükçül bakteriler en fazla oranda kalın bağırsakta yer almaktadır. Bununla birlikte kalın bağırsakta yer alan yararlı maddeler B ve K vitamini sentezlenmesini sağlamaktadır.

Bağırsaklarda yer alan yararsız maddelerin vücut dışına atılması gerekmektedir. Kalın bağırsağın temel görevi ise bu atıkların suyunu emerek kalan dışkıyı meydana getirmektir. Bu dışkının oluşması aşağı yukarı altı saat sürmektedir ve dışkı anüse gönderilerek dışarı atılmaktadır.

 

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Element ve Bileşik Arasındaki Farklar

Element ve Bileşik Arasındaki Farklar

Element ve Birleşiklerin Karşılaştırılması, Element ve Bileşik Arasındaki Farklar

Element ve birleşik dendiğinde aklımıza iki farklı kavram çıkmaktadır. Bunlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Element ve birleşikler arasındaki farklar şunlardır:

  1. Elementleri meydana getiren atomlar aynı cinsten atomlarken, birleşikler farklı cinsteki atomlardan meydana gelmektedir.
  2. Elementlerin kendinden daha basit maddelere ayrılabilmesi mümkün değildir, birleşikler ise kendilerini meydana getiren elementlerin parçalarına ayrılabilir.
  3. Elementlerin gösterimi semboller, birleşiklerin gösterimi ise sembollerle meydana gelmektedir.
  4. Birleşiklerin elektrik ve ısı enerjisi aracılığı ile kendisini meydana getiren maddelere ayrıştırılabilmesi mümkündür.

element-bilesik-cizelge

 

 

 

 

 

 

Element ve Birleşik Ne Demektir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Hikâye Nedir

Hikaye Türü Hakkında Bilgi, Hikâye Nedir

Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayın yer, zaman ve kahramanlara bağlı olarak ayrıntılara girmeden anlatıldığı yazı türüne hikaye adı verilmektedir. Hikâyeler romanlara göre daha az ayrıntı içeren ve daha az hacimli olay yazılarıdır.

Hikâyelerde insan yaşamının belirli bir kesimi yer ve zaman verilerek anlatılmaktadır.

Bu eserlerde bir olay ya da bir durum kahramanların etrafında anlatılır. Anlatılan konuya ve kullanılan tekniğe bağlı olarak hikâyeler olay ya da durum hikayesi olarak adlandırılır.

Amaç düşündürmek değil, duygulandırmak ve heyecanlandırmaktır.

Hikayeler olay yazıları içinde yer almaktadır.

Kısa bir yazın türü olan hikayelerde ayrıntılara çok fazla yer verilmez. Olayın veya durumun bir kısmı verilerek geri kalan bölüm okuyucunun hayal dünyasına bırakılır.

Türk Edebiyatındaki ilk hikaye Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat adlı eseridir.

Hikaye ve Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Paralellerin Özellikleri Nedir Kısaca

Paraleller Hakkında Bilgi, Paralellerin Özellikleri Nedir Kısaca

Dünya üzerinde ekvatora paralel şekilde doğu-batı yönünde uzandığı var sayılan dairelere paralel adı verilmektedir. Paralel dairelerin arasında var olduğu kabul edilen en büyük paralel dairesi ekvatordur. Başlangıç paraleli olarak ekvator kabul edilmektedir. Dünyanın şeklinin geoit olması sebebiyle paralellerin boyları ve yarıçapları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmektedir. Paralel dairelerinin sayısı 90 tanesi ekvatorun kuzeyinde, 90 tanesi de güneyinde olmak üzere toplamda 180 tanedir.

Paralellerin özellikleri şunlardır:

*En büyük paralel ekvatordur ve ekvator paralellerin başlangıcıdır.

*Aynı paralel üzerinde bulunan yerlerden tümünün ekvator ve kutuplara göre uzaklıkları eşittir.

*Paraleller arası uzaklık 111 km. kabul edilir.

*Merkezden alınan 1°’ lik açı farkı varsayımı ile çizilmişlerdir.

*Enlemler paraleller aracılığıyla çizilir.

*Derece değerleri ekvatordan kutuplara çıkıldıkça yükselmektedir.

*Çevrelerinin uzunluğu ekvatordan kutuplara doğru azalır ve kutuplarda nokta şekline gelir.

*Paraleller meridyenlere diktir.

Paraleller ve Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Sağlıklı Bir Solunum Sistemi İçin Neler Yapmalıyız

Solunum Sistemini Korumanın Yolları, Sağlıklı Bir Solunum Sistemi İçin Neler Yapmalıyız

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için solunum çok büyük bir önem taşımaktadır. Solunum için gerekli olan şey ise en başta enerjidir. Canlılar ihtiyaç duydukları bu enerjiyi ise besinlerden elde etmektedirler. Besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için bu besinlerin oksijen tarafından parçalanması gerekir.

 

Besinlerin hücre içerisinde oksijen yolu ile parçalanmasına solunum adı verilmektedir. Solunum sisteminin sağlığının korunması için ise yapılması gerekenler şunlardır:

*Havanın temiz olduğu yerlerde bulunmak oksijen açısından çok önemlidir.

*Alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durulmaya çalışılmalıdır. Çünkü bunlar akciğer kanseri ve kalp krizi gibi hastalıklara sebep olmaktadır.

*Havanın soğuk olduğu zamanlarda ağızdan değil burundan nefes alınmalıdır.

*Nefes alıp verme işlemi burundan yapılmalıdır.

*Havadaki nemin yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

*Terli olduğumuz zamanda üşütmemeye dikkat edilmelidir.

*BCG aşısı yaptırılarak veremden korunmaya çalışılmalıdır.

 

Solunum Sistemi Nasıl Korunur Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

 

Ahiret Kavramı Nedir

Ahiret Kavramı Hakkında Bilgi, Ahiret Kavramı Nedir

Ahiret kelimesi Arapçada “Son” ve “Sonra Olan” anlamında kullanılmakta olan bir sözcüktür. Sözlükte evvel kelimesinin zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam dini açısından bakıldığında ise ahiret öbür dünya anlamına gelmektedir. Bu dine göre dünya ilk yaşam yeri ahiret ise ikinci yaşam yeridir.

Allah’u Teâlâ, şu anda yaşamakta olduğumuz dünyayı ve onun içindeki canlıları geçici olarak yaratmıştır. Günün birinde tüm bu dünya ve burada yaşayan canlılar yok olacaktır. Yeryüzünde var olan her şey parçalanarak tüm bu dünya yok olacaktır. Bu olayların meydana geldiği gün Kur’an’da, “zelzele saati” (el-Hacc, 22/2) ve “Kıyamet Günü”* (el-Kıyâme, 75/-1) diye geçmektedir. Kıyamet gününden sonra Allah’ın uygun görmüş olduğu bir zamanda tüm insanlar uyandırılarak yeniden hayat bulacak ve mahşer gününde yaptıkları iyilik ve kötülüklerin hesabını vereceklerdir. Mahşer gününde iyilikleri fazla olanlar cennete , kötülükleri fazla olanlar ise cehenneme gideceklerdir.

Bu durumda yeni hayatın başlayacağı günden başlanarak, sonsuz bir zamanda devam edecek olan âleme “Ahiret Alemi” adı verilmektedir.

Ahiret Nedir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz