Tasarruf İle İlgili Kompozisyonlar

Tasarruf ile ilgili kompozisyonlar hakkında bilgi kısaca

Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin artışı ile birlikte zarar gören doğal kaynaklarımız, küresel ısınmanın da ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın geleceğini zorlaştırmaktadır. Gelecekte bu nedenlerle dünyayı ve canlı hayatını büyük tehlikeler beklemektedir. Hızla tüketilen ve tehlike altında olan doğal kaynaklarımızın başında su gelir. Gereken önlemler alınmadığı takdirde yeni nesiller ve gelecek dünya içecek ve kullanacak su bulamayacak. Bilim adamları da bu tehlikeleri doğrulamış durumda ve yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyorlar.

Su gibi önemli bir doğal kaynağın korunması için bizlerin de yapabileceği bazı şeyler vardır. Öncelikle suyun bilinçsizce kullanılması engellenmelidir. Sudan tasarruf edilmesi herkesin yararına olacak ve ileride yaşanabilecek susuzlukları önleyecektir. Su tasarrufu için diş fırçalanırken musluk açık tutulmamalıdır. Su sadece ihtiyaç duyulduğunda açılarak kullanılmalı ve tekrar kapatılmalıdır. Bu tasarruflar küçük gözükse de damlaya damlaya göl olacak ve büyük oranda su tasarruf edilmiş olacaktır.

Tasarruf İle İlgili Kompozisyon Uzun Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Çocuğun Eğitiminde Okulun Önemi Nedir

Çocuğun eğitiminde okulun önemi nedir hakkında bilgi kısaca

Çocuk eğitimi ilk olarak ailede başlar. Anne ve babalardan ilk eğitimlerini alan çocuklar yaşları geldiğinde okula gitmeye başlarlar ve eğitimlerine okulda devam ederler. Günün çok büyük kısmını okulda öğretmeni ve arkadaşları ile geçiren çocuklar için okulun eğitimdeki önemi oldukça büyüktür. Ayrıca eğitimi veren öğretmene, okul çalışanlarına, okul idarecilerine, çocuğun sınıf arkadaşlarına bağlı olarak eğitim kalitesi değişir. Bu faktörler çocukların eğitimlerine olumlu etki edebileceği gibi olumsuz örnekler de görülür.

Çocuklar okula başladıklarında belirli bir disiplin kazanırlar. Çünkü çocukların okulda, bahçede, arkadaşlarına ve öğretmenine karşı uyması gereken kurallar vardır. Zamanla sosyal çevreyle tanışan çocuklar arkadaşları ve öğretmenleriyle nasıl iletişim kurabileceklerini öğrenirler. Toplumun bir parçası olan okullarda, çocuklar da topluma girmiş bir birey sayılır ve toplum içinde konuşma, kendini ifade edebilme yeteneği kazanırlar. Çocuk eğitiminin çok önemli bir kısmı okullarda olduğundan okulların bu konuda çok büyük rolü vardır.

Çocuğun Eğitimde Okulun Önemi Nedir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Özgürlük İle İlgili Kompozisyon

Özgürlük ile ilgili kompozisyon hakkında bilgi kısaca

Dünyadaki her insanın doğuştan sahip olduğu özgürlük, eşitlik gibi bazı haklar vardır. Dünya üzerindeki tüm insanlar dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin eşittir. Her insan davranışlarında, seçimlerinde özgürdür. İnsanlar bir kararı kendileri tek başlarına alabilirler. Ayrıca bu özgürlük hakkı insanların kendilerini olduğu gibi, baskı altına girmeden ve kimsenin güdümünde olmadan ifade etmelerini sağlar. İnsanlar karar alırken ve bu kararın gerektirdiklerini uygularken özgürdür. Kimsenin kimsenin özgürlüğü üzerinde üstünlüğü yoktur ve kimse kimsenin özgürlüğünü engelleyemez.

Ancak kişilerin sahip olduğu özgürlüğün de bir sınırı vardır. Bir insanın özgürlüğü, başkalarının özgürlük haklarını kısıtlamaya başladığı noktada biter. İnsanlar özgürlük gerekçesi altında her istediklerini yapamazlar. Bir başka insanın özgürlüğünün kısıtlandığı noktada insanlar yapacakları hareketten vazgeçmelidir.

Özgürlük İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Meddah ve Orta Oyunu Nedir

Meddah ve Orta Oyunu Nedir  hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

meddah

Doğaçlama bir biçimde oynanan ve herhangi bir metne bağlı olmadan sahnelenen oyunlara meddah veya orta oyunu verilmektedir. Orta oyunlarında dans ve raks gösterileri de yer almaktadır, 1830 yıllarına kadar tarihi olan bu oyunlarda çeşitli alanlarda sergilenmeler yapılmaktadır. Oyuncuların oyunu oynadığı alana palanga adı verilmektedir. Oyundaki karakterler karagöz oyunu tiplemelerine benzer niteliktedirler. Orta oyunlarında, giriş, söyleşi ve fasıl kısımları mevcuttur.

Meddah oyununda ise bir topluluğun önüne çıkıp hikayeler ve taklitler yaparak insanları eğlendiren kişilere verilen addır. Kişinin sergilediği oyunda da meddah oyunu denmektedir. Meddah oyununda tek kişi sahneye çıkıp performansını sergilemektedir.

Meddah ve orta oyunu konusundaki yorumlarınızı sitemizde paylaşabilirsiniz.

Dönüşlü Fiil Tanımı ve Örnekleri

Dönüşlü Fiil Tanımı ve Örnekleri hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

Kimi cümlelerde bir işi yapan veya bir oluşu bildiren kelimeler öznedir ancak bazı cümlelerde eylemlerde bulunan bir ek sayesinde öznenin niteliği değişebilir.

Bu tip cümlelerde yer alan fiiller dönüşlü fiil denmektedir, fiilin kök veya gövde kısmına -il veya -in eki gelince dönüşlü fiile dönüşebilir. Dönüşlü fiilin bulunduğu cümlelerde özne hem işi yapar hem de işten etkilenir.

Dönüşlü fiillere örnek vermek gerekirse:

– Kardeşim bahçeden dönünce hemen temizlendi.

– Sinem sabahtan beri aynanın karşısında taranıyor.

– Babam yarınki toplantı için hazırlandı.

Cümlelerindeki yüklemler dönüşlü fiillerdir.

i yorumlarınızı sitemizde paylaşabilirsiniz.

Anne Sevgisi İle İlgili Kompozisyon

Anne Sevgisi İle İlgili Kompozisyon hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

anne

Annemizin karnında iken ilk güven duygusunu ve sevgiyi tadarız. Doğduktan sonra her an annemiz sevgi dolu kollarını bizlere açar ve ne zaman ihtiyacımız olsa da her daim yanımızda olur. Bu sevgi son derece kıymetli saf ve mükemmel bir sevgidir. Anne sevgisi karşılıksız ve en üstün sevgidir, her şeyden farklıdır.

Annelerimiz ömürlerinin tamamında bizim iyiliğimiz için mücadele ederler, bizleri o kadar severler ki bir an olsun yanımızdan ayrılmazlar,  bizleri hiç bir daim yalnız bırakmayıp asla zarar görmemizi istemezler. Doğduğumuz günden itibaren sevgi dolu gözleri bizim başarımız için bakar ve sevgi, şefkatleri asla üzerimizden eksik olmaz. Çocuklar da kendilerine böyle bakan annelerine karşı her daim sevgi dolu olmalı ve saygı göstermelidirler. Çünkü annelerimiz hayatlarının sonuna kadar bizim iyiliğimiz için çalışırlar.

Anne sevgisi ile ilgili yazı konusundaki yorumlarınızı sitemizde paylaşabilirsiniz.

Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri

Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri Kısaca Bilgi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1912 yılında mezun olan Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889, İstanbul doğumludur. öğrenim hayatını tamamladıktan sonra 1913 yılında öğretmen olarak Bursa’da görev yapmaya başladı. Uzun yıllar öğretmenlik yapan yazar 1931’de Milli Eğitim müfettişi olarak görev yapmaya başladı. Milli Eğitim’deki görevine son vererek 1933 yılında Çanakkale Milletvekili oldu ve 10 yıl görevini sürdürdü. 1943’ten sonra ise Paris Kültür Ateşesi olarak çalıştı ve 1954’te yoğun çalışma hayatını sonlandırarak emekli oldu. Kanser teşhisi konan Güntekin, tedavi olmak için Londra’ya gitti ancak yine de sağlığına kavuşamadı ve Londra’da hayatını kaybetti. Naaşı İstanbul’a getirildi ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Birinci Dünya Savaşı’nın son dönemleri olan 1917’de edebiyata yöneldi ve yazmaya başladı. İlk eseri de yine 1917’de yayınladı, adı Eski Ahbap idi. 1918 yılında ise tiyatro eleştirileri yazmaya başladı. Bir yandan da dergilere hikayeler yazıyordu. Şair Dergisi, Nedim Dergisi ve Büyük Mecmua’ya gönderdiği hikayeleri okuyucularıyla buluşsa da halk tarafından tanınması Çalıkuşu’nun yayınlanması ile gerçekleşti. Vakit Gazetesi’nde 1922 yılında tefrikası yayınlanan Çalıkuşu ile edebiyatımız taşra atmosferinde geçen romanlar ile tanıştı. Romandaki Feride karakteri idealist bir genç kızı anlatmaktaydı ancak olayın Anadolu’da geçmesi ile aydın ve Anadolu yapısını sentezledi. yazdığı romanları genel olarak sosyal konulardan oluşsa da kısa hikayelerinde mizaha da yer verdi.

Gerek çeviri, gerek küçük yazıları olsun tüm küçük ve büyük eserleri toplamda 100’ü geçen büyük yazarımız 7 Aralık 1956’da hayatını kaybetmiştir. 19 adet telif romanı, 7 adet ise hikaye kitabı vardır.

1927’de Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar; 1928’de Leyla ile Mecnun; 1930’da ise Olağan İşler adındaki hikaye kitapları yayınlanmıştır.
İlk cildi 1936’da, ikincisi 1966’da olmak üzere Anadolu Notları adında gezi yazısı yayınlanmıştır.Yazdığı oyunlar da vardır ve en meşhuru Balıkesir Muhasebecisi (1953) ve Tanrıdağı Ziyafeti (1955)’ dir.
Türk edebiyatına damga vuran yazarın çok sayıda romanı vardır: Gizli El (1922), Çalıkuşu (1922), Damga (1924), Dudaktan Kalbe (1925), Akşam Güneşi (1926), Bir Kadın Düşmanı (1927), Yeşil Gece (1928),Acımak (1928), Yaprak Dökümü (1930), Kızılcık Dalları (1932), Gökyüzü (1935), Eski Hastalık (1938), Ateş Gecesi (1942), Değirmen (1944), Miskinler Tekkesi (1946), Harabelerin Çiçeği (1953), Kavak Yelleri (1950), Son Sığınak (1961),Kan Davası (1955)

Eserleri yazarın vefatından sonra eşi tarafından tekrar ele alınmış ve büyük bir külliyat olarak yayınlanmıştır.