Atatürk’ün Türk Gençliğinden Beklentileri Nelerdir Kısaca

s4

Bu yazımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliği’nden beklentilerinin neler olduğuna değineceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk, eğitim hayatı boyunca hedefi olan askerlik için azimle çalışmıştır. Bunu Padişah Vahdettin’in yaveri olacak kadar büyük bir çalışkanlıkla başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş, ilke ve inkılapları temeller oluşturacak biçimde şekillenmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir lider olarak bir devlet kurması ve bu devletin gençlere miras kalacağını bilmesi, O’nu gençlikten bir takım beklentiler içine girmesine neden olmuştur.

Atatürk’ün Türk Gençliği’nden beklentisi, Türkiye Cumhuriyeti kurucu temellerine yani ilke ve inkılaplara sonuna kadar ve sonsuza kadar nesiller boyunca sahip çıkılması isteğidir. Her imkân ve şartta birinci önceliğin Cumhuriyet’in savunulması olduğu gerekçesini gençlere bildirmiştir.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün her zaman tehlikeye girebilecek olduğunun ihtarını yaparak, tedbirler alınması için sabır ve azimle çalışılması gerektiğini söylemiştir.

Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nu ve Türk Tarih Kurumu’nu kurmasının en büyük nedenleri eğitim modellerinin ilk ve inkılaplar doğrultusunda hareket ederek, yeni genç nesillerin önünün açılmasını sağlamaktır.

Bir ülkedeki devlet ve millet olma şuurunun genç dimağlarda gerçekleşebileceğini ön gören tavsiyeleri, gençlere verdiği kıymeti de göstermektedir. Bu nedenle devletin ve milletin savunulması, korunması için ve her an gelebilecek olan düşman saldırısına karşı uyanık olunmasını tavsiye etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde yol ve yordam gösterici sözleri, gençler üzerindeki en büyük mirasının Cumhuriyet olduğunu göstermektedir.

Atatürk’ün Türk Gençliğinden Beklentileri Nelerdir Kısaca Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir