Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önem İle İlgili Kompozisyon Deneme

c1

Bu yazımızda Atatürk’ün milli kültüre verdiği önem ile ilgili bir kompozisyon hazırlayacağız.

İnsanları, bir toplum olarak bir arada tutan şey hiç şüphesiz ki milli birlik ve beraberlik duygularıdır. Bu duygu ve düşünceler, gelenek, görenek, örf ve adetlerle şekillenmektedir. Bir kültürün dokusunu oluşturan en önemli unsurlar bunlardır.

Kültür, insanların bir arada yaşadığı coğrafyalarda, vatanları ve namusları için yaşamaya çalışan insanların kendi birikimleriyle meydana gelen ve nesiller boyu devam eden bir akımla oluşmaktadır. Milli kültürün oluşması, aynı idealler uğruna bir araya gelen insanların gayretleriyle sağlanır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de milli kültürün yeniden inşasında modernleşme ve çağdaşlaşma hareketlerini devrimler izlemiştir. Siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan bu devrimlerin baş mimari Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Atatürk, ortaya koyduğu ilkelerle, her alanda devrimler yaparak bir milli bir kültür oluşturmaya çalışmıştır. Soyadı kanunu, şapka kanunu, kılık kıyafet değişikliği, medeni kanunun kabulü gibi yasal ve aynı zamanda sosyal ve kültürel düzenlemeler milli kültürün oluşmasında çok etkili olmuştur.

Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, Latin alfabesine geçilmesi, takvimin ve ölçülerin değişmesi, modern bilim programlarının yeniden tercüme edilmesi milli kültüre olan katkılardandır. Tabi ki bu kültür ulus devlet olma ideali etrafında gerçekleştirilmiştir.

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kuruluşların kurulması, milli kültürün devamlılığı için yapılan yeniliklerdir. Bu gelişmelerin tamamında Mustafa Kemal Atatürk öncülük etmiş ve devamlılığı için çözümler geliştirmiştir.

Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önem İle İlgili Kompozisyon Deneme Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir