Atatürk’ün Devlet Adamlığı Özellikleri

s8

Bu yazımızda Atatürk’ün devlet adamlığı özellikleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Mutafa Kemal’in çok başarılı bir öğrencilik hayatı olmuştur. Karar değiştirip askerlik eğitimi almak istemesi üzerine girdiği askeri okullardan başarıyla mezun olup, Vahdettin’in yaveri olmuştur. O dönemde bu görevlendirme oldukça mühimdir.

Devlet adamlığında önemli tecrübeler edindiği o yıllarda savaşlara girmiş ve birçok stratejik önemde kararlar almıştır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı’dır. 15 yıl boyunca, ölümüne kadar bu görevi sürdürmüştür. Muktedir olduğu bu dönemde devlet adamlığının özelliklerini bir hayli kullanmıştır.

Atatürk İlke ve İnkılapları, Cumhuriyet’in kurucu temelleridir. Bunlar Atatürk’ün bir devlet adamı olarak ortaya koyduğu ilkelerdir. Meclis kararıyla da kabul edilmiştir. Milliyetçi, halkçı, devletçi, laik, devrimci, cumhuriyetçi bir şahsiyete sahiptir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşmasında da bu özellikleri etkili olmuştur. Milliyetçi olması Türk Milleti’nin refah seviyesi yüksek, muasır medeniyetler seviyesinde bir yaşamı olması için çalışmasına neden olmuştur.

Halkçı olması, her türlü sınıf ayrımının önüne geçmesine, özgürlüklerden yana olmasına ve halkın yönetimde söz sahibi olmasına neden olmuştur. Devletçi olması, devlet kurum ve kuruluşlarında yaptığı devrimlerle modern ve çağdaş bir devlet yönetimi anlayışına sahip olmasına neden olmuştur.

Cumhuriyetçi olması, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimiyle siyaset gütmesine neden olmuştur. Devrimci kişiliği ile siyasette, sosyal ve kültürel alanda, ekonomide ve daha birçok alanda özgürlükçü ve eşitlikçi bir tavır almasına neden olmuştur. Laik olmasıyla din işlerinin devlet işlerine karışmasını engellemiştir.

Atatürk’ün devlet adamlığı siyasetinin özellikleri, Cumhuriyet’in de kurucu temelleri olarak bir düşünce sistemine dönüşmüştür.

Atatürk’ün Devlet Adamlığı Özellikleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir