Atatürk’ün Bilimle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem, Atatürk’ün Bilimle İlgili Sözleri

Atatürk yaptığı tüm inkılaplarda ve ülkenin gelişmesinde en temel yolu bilim olarak belirlemiş, ülkemizin bilim alanında ilerleyerek çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesini hedeflemiştir. Atatürk bilime büyük önem vermiş ve bunun ile ilgili olarak görüşlerini her fırsatta dile getirmiştir. Atatürk’ün bilim ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden bazıları şunlardır:

  • Bilim, gerçeği bilmektir.

 

  • Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

 

  • Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

 

  • Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

 

  • Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. (1922)

 

  • Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. (1925)

 

  • İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

 

  • Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

 

  • İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

 

  • Ülkemizin en bayındır, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde, bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksekokullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

 

Atatürk’ün İlim İle İlgili Görüşleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

“Atatürk’ün Bilimle İlgili Sözleri” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir