Atatürk Döneminde Toplumsal İnkılapların Yapılma Nedenleri

c7

Bu yazımızda Atatürk döneminde toplumsal inkılapların yapılma nedenleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, belirli ilke ve inkılaplar doğrultusunda yeni devlet ideali için çağdaş ve modern bir yol izlemiştir. İlke ve inkılaplar meclis kararlarıyla kabul edilmiştir.

Siyasi, idari, iktisadi, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok alanda yapılan inkılapların amacı modern toplum ve çağdaş devlet olma ihtiyacının bir gereği olarak yapılmıştır. Bu inkılapların yapılmasında ilkelerin doğrultusunda bir yol izlenmiştir.

Atatürk ilkeleri zaman içinde devlet politikaları haline gelerek bir sistemleşme sürecine girmiştir. Sağlıktan, eğitime, hukuktan sosyal hayata kadar sistemlerin ana hatlarını ilke ve inkılaplar oluşturmaktadır.

Çağdaş ve modern millet ve devlet olma ihtiyacı gereği, medeni kanunun kabulü, soyadı kanununun kabulü, kılık kıyafet değişikliği, harf inkılabı, seçme seçilme hakkı gibi birçok devrim yapılmıştır. Bu devrimler sosyal sınıf farklılıklarının bertaraf edilmesi, dini inanışlarının devlet yönetiminden çekilmesi, modern sanat algısının yerleşik hale gelmesi için batı kültüründen alınarak icra edilmiştir.

Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde ve ondan öncesi son Osmanlı döneminde, Batı merkezli ıslah ve devrim hareketleri, Batı’nın çağdaş ve modern bir dünyaya sahip olduğu ve o dünyanın yaşanılabilir bir dünya olduğu algısı oluşmuştur. Bu nedenle daha çok Batı Kültürü örnek alınmıştır.

Sosyal hayatta ve bilim ve teknikte de Batı etkisi görülmektedir. O dönem Mustafa Kemal’in yazdığı geometri kitabı, ölçüm aletlerinin evrensel nitelikte yenilenmesi, takvim değişikliği modernleşme hareketlerindendir.

Atatürk Döneminde Toplumsal İnkılapların Yapılma Nedenleri Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir