Atasözlerinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Atasözleri, kültürümüzde oldukça önemlidir. Atasözleri, uzun yıllar boyunca yaşanan olaylardan ya da deneyimlerden yola çıkarak oluşturulan kelime gruplarıdır. Çoğu ise doğruluk payı olan ve bizlere yol gösteren cümlelerdir.

Eski Türkler’in “Sav” adını verdikleri atasözleri, bir toplumun kültürüne ait tüm özelliklerini gösterir. Mesela bir toplumun atasözlerini incelediğimizde o toplumun inancına, kültürüne, düşünce yapısına ait tüm özelliklere ulaşabilmemiz mümkündür.

Atasözlerini kimlerin söylediği ise belli değildir. Yani eski zamanlarda her edinilen tecrübenin ardından birisi atasözü söylemiştir ve böylece bu atasözleri kalıplaşmıştır ve halka ait olmuştur. Atasözlerini kimin söylediği belli değildir ve bu nedenle atasözleri anonim yani halka adanmış edebiyat türü haline gelmiştir.

İnsanlar, bazı işlerinde atasözlerinin gösterdiği yolu dikkate alırlar bu durum da atasözlerinin insanlara, hayatlarında ışık tutan bir fener olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; “Sakla samanı gelir zamanı” atasözü insanlar tarafından oldukça kullanılan bir atasözüdür. İnsanlar, bu sözle yola çıkarak her şeyin bir gün zamanı geleceğini ve bu nedenle her şeyin saklanması gerektiğini anlarlar. Başka bir atasözü olan “Ummadığın taş baş yarar” sözü de diğer atasözleri gibi kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözü de ummadığımız bir kimsenin hiç beklemediğimiz bir şeyi yapabileceğini anlatmak için ya da beklemediğimiz bir olayın olabileceğini anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Kısacası yukarıda da belirtildiği gibi atasözleri bizim kültürel değerlerimizi gün ışığına çıkarır ve aynı zamanda atasözleri bize yol gösterir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir